Privacy verklaring

IMPULS inzicht & inspiratie nodigt je uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze diensten. IMPULS inzicht & inspiratie streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer we uw persoonsgegevens verwerken. IMPULS inzicht & inspiratie, gevestigd aan Hekellaan 8, 5211 LX ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

IMPULS inzicht & inspiratie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We bewaren niet meer dan nodig is om onze diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam klant en opdrachtgever, medewerkers, mailadres, telefoon, adresgegevens en overige persoonsgegevens die u of uw opdrachtgever actief deelt met IMPULS inzicht & inspiratie in correspondentie per email en telefonisch.

IMPULS inzicht & inspiratie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en in geval van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens/personalia:

We willen u te allen tijde van dienst kunnen zijn. Ook als contact jaren geleden heeft plaatsgevonden. IMPULS inzicht & inspiratie verwerkt en bewaart daarom uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

IMPULS inzicht & inspiratie deelt uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de uitvoering van werkzaamheden door IMPULS inzicht & inspiratie mogelijk te maken zoals o.a. het bijhouden van een agenda-functie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

IMPULS inzicht & inspiratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IMPULS inzicht & inspiratie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. IMPULS inzicht & inspiratie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies op website www.impulsinzicht.nl:

Op de website van IMPULS inzicht en inspiratie (www.impulsinzicht.nl) zijn alleen functionele cookies van toepassing om het gebruik van de website mogelijk te maken en/of te verbeteren. Wij hanteren geen marketingcookies.

Contactgegevens:

IMPULS inzicht & inspiratie
Hekellaan 8
5211 LX ‘s-Hertogenbosch
www.impulsinzicht.nl 06-46667788