Communicatie

Communiceren is de basis van ons leven. Kranten, e-mail, gesprekken, u heeft er dagelijks mee te maken. Als er problemen of knelpunten zijn in een team of organisatie, dan wordt er al snel geroepen: "de communicatie verloopt niet goed". Vaak wordt daarmee bedoeld dat je een andere vorm of inhoud van de informatie had verwacht. Dit is echter snel en gemakkelijk in positieve zin bij te sturen.

Een van de oorzaken is het verschil dat er is tussen mensen en hun persoonlijkheden. Wij geven u inzicht in die verschillen en laten u beleven wat dat betekent voor de communicatie. Daarbij bieden wij u praktische handvatten ter verbetering. U kunt er direct mee aan de slag.

Zowel toepasbaar voor teams als individu.